Sanok

Najstarsza wzmianka o Sanoku pochodzi z 1150 roku, gdy Ziemia Sanocka należał jeszcze do Rusi. W 1339 roku Sanok otrzymuje prawa miejskie, a rok później król Kazimierz Wielki przyłącza Ziemię Sanocką do Polski. Za jego panowania w miejscu dawnego ruskiego grodu powstaje gotycki zamek, który w latach 1523-48 na polecenie Bony Sforzy zostaje przebudowany w …