ZWIERZYNIEC

Zwierzyniec noclegi był początkowo niewielką wsią, rozwijającą się pod koniec XVI w. w dolinie Wieprza, na terenach włączonych do Ordynacji Zamojskiej. Rozwijająca się osada przejęła nazwę od pobliskiego dworu myśliwskiego i „zwierzyńca”, tj. terenu ogrodzonego parkanem Zwierzyniec noclegi domki z fosą, do którego Zamoyscy sprowadzili żubry, łosie, jelenie, sarny, daniele oraz dzikie koniki leśne – …