Ińsko

Ińsko jest miastem położonym nad Jeziorem Ińsko, a otoczenie licznymi brzegami jezior i dolin rzecznych stanowiło doskonały teren dla osadnictwa, które rozwijało się tutaj już od epoki kamiennej. W okresie kształtowania się państwa polskiego, za panowania Mieszka I w X w. okolice Ińska wraz z całym Pomorzem zostały włączone do Polski. Noclegi nad jeziorem to często wybierana fraza w internecie. Najstarszy znany dokument uznający Ińsko za miasto spisany został w 1300 roku. W 1478 r miasto włączone zostało w granice Księstwa Pomorskiego, w których pozostawało do czasu wymarcia rodu Gryfitów. Na początku XX w. powstało kilka zakładów przemysłowych takich jak: mleczarnia, fabryka obuwia oraz fabryka maszyn Schroedera.