Muszyna

W Muszyna noclegi zachował się do dzisiaj układ urbanistyczny z okresu lokacji. Głównym miejscem miasta jest kwadratowy rynek, z prostopadle odchodzącymi od niego ulicami. Zabudowa przy rynku pochodzi z 19 i 20 wieku.
Podczas prac archeologicznych odkryto pod kamienicami średniowieczne piwnice, w których prawdopodobnie przechowywano węgierskie wino.
Warto zwrócić również uwagę na stojące na środku dwie murowane kapliczki św. Jana Nepomucena i św. Floriana, zbudowane na przełomie 18 / 19 wieku. Figury świętych miały chronić miasto od ognia i powodzi.
Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca został zbudowany w latach 1676-1728 w stylu barokowym, z kamienia i cegły. Ma dach dwuspadowy z wieżyczką na sygnaturkę. We wnętrzu – z głównie barokowym wyposażeniem – warto zobaczyć:  trzy gotyckie rzeźby z ok. 1470 r. (Matka Boża z Dzieciątkiem, św. Otylia, św. Jadwiga Śląska), klasycystyczny ołtarz główny (pocz. 19. w.), renesansowe tabernakulum z ok. 1600 r., późnobarokową chrzcielnicę o charakterze retabulum z (18 w.) i barokową ambonę (koniec 17 w.). Zwracają uwagę także osiemnastowieczne portrety bpa Piotra Gembickiego oraz bpa Andrzeja Załuskiego, organy przywiezione w 1946 roku ze zniszczonego kościółka śląskiego.  noclegi Muszyna

Obok kościoła stoi dzwonnica murowana z 1803 r. w kształcie arkady z trójkątnym przyczółkiem. Kościół otoczony jest murem kamiennym. Muszyna pokoje do wynajęcia

Zabytkowy zespół szeregowej mieszczańskiej zabudowy mieszkalnej przy ul. Kościelnej pochodzi w większości z przełomu XIX i XX w. Na uwagę zasługują budynki o numerach: 7, 18, 41, 46, 49, 51, 54, 55, 57, 59, 61, 75. Domy ustawione są w jednej linii równolegle do ulicy. Charakterystycznym elementem architektonicznym są drewniane bramy w elewacji frontowej z półkolistym nadprożem. Warto zobaczyć szczególnie dom z nr. 7, w którym mieściła się prawdopodobnie w 1770 roku kwatera konfederatów barskich. Muszyna pensjonaty

Stoki Mikowej Góry porasta rzadko występujący w Karpatach las lipowy. W 1919 r. został on częściowo objęty ochroną rezerwatową. Obecnie rezerwat Las Lipowy Obrożyska zajmuje powierzchnię ponad 100 ha.

„Obrożyska” to jeden z najcenniejszych kompleksów lasu liściastego na terenie Beskidów. Podstawowym gatunkiem jest tu lipa drobnolistna, której towarzyszą: jodła, świerk i buk. Las ten uważany jest za relikt epoki polodowcowej (ok. 4000-2000 lat p.n.e.). Charakteryzuje go specyficzny mikroklimat. Muszyna agroturystyka

Na terenie rezerwatu utworzona została ścieżka dydaktyczna o długości 3 km, wspaniała atrakcja dla miłośników przyrody. Wejście znajduje się od ul. Lipowej obok budynku Marathon Hotel & Spa, a czas przejścia nie przekracza 2 godzin.