Muszyna

W Muszyna noclegi zachował się do dzisiaj układ urbanistyczny z okresu lokacji. Głównym miejscem miasta jest kwadratowy rynek, z prostopadle odchodzącymi od niego ulicami. Zabudowa przy rynku pochodzi z 19 i 20 wieku. Podczas prac archeologicznych odkryto pod kamienicami średniowieczne piwnice, w których prawdopodobnie przechowywano węgierskie wino. Warto zwrócić również uwagę na stojące na środku …