Rowerem po Szczawnicy

Rower jako środek transportu nadaje się wprost idealnie bo odbyć podróż do Szczawnicy przez Czerwony Klasztor na Słowacji. Ze względu na długość trasy (dziesięć kilometrów) a także na jej charakter (szlak biegnie wygodna szutrową drogą wzdłuż Dunajca, jest szeroki i pozbawiony większych wzniesień). Dzisiejsza Szczawnica jest 7,6 tysięcznym, sąsiadującym ze Słowacją, przygranicznym miastem uzdrowiskowym, obejmującym …